0

Hipertansiyon, yüksek kan basıncı toplum ve kişi sağlığını tehdit eden en önemli sağlık problemlerinden birisidir. Ortalama her 3 kişiden bir tanesi yüksek kan basınçlıdır. Bunların yarısında ise yüksek tansiyon kontrol altında değildir. Bir başka ifade ile toplumun %30 undan fazlası yüksek kan basınçlı olup, %15 inden fazlası ise yüksek kan basınçlı olduğu halde farkında olmadığından, ciddi kalp damar ve beyin hastalıkları tehdidi altındadır. Ancak şu da bilinmelidir ki bu ciddi tehdide karşı elimiz kolumuz bağlı olmayıp, alınabilecek çok önlemimiz vardır.

Bugün kabul edilmektedir ki 130-140mmHg  arasındaki seviyeler yüksek normal, 140 üzerindeki seviyeler ise yüksek sınıfındadırlar. Ayrıca küçük tansiyon dediğimiz seviye ise 90 mmHg üzeri yüksek kabul edilmektedir. Bu seviyeler, gün içerisinde değişmekte olup 24 saatlik tansiyon holter takibi gerektiren seviyelerdir. Holter sonucunun doktor tarafından değerlendirildikten sonra ilaç başlanması gerektirmektedir.

Hastalarımızın, neden ilaç kullanmaları gerektiği kendileri ikna edilene kadar açıklanmalıdır. Hekimler olan bize düşen görevler arasında maddi yönden baş edilebilir ilaçlar kullanmak, 3 aylık paketler şeklinde reçeteler yazmak, birkaç ilaç yerine kombine ilaç yazmak, hastalarımızı evde ölçümlerini yapacak şekilde bilinçlendirmek en başta gelenlerdir.

Ayrıca ulusal organizasyonlar düzeyinde de önlemler alınması kişi ve toplum sağlığı açısından kaçınılmazdır. Örnek olarak karışık tedavi programlarının uygulanmaması, eczacı ve sağlık personelinin takiplerde katkılarının sağlanması, akıllı telefonların sağlık verilerinin hasta izniyle birlikte uygun sağlık kurumlarıyla paylaşılması faydalı olabilir.

Alınacak önlemlerin kesin hayat kurtarıcı olması sebebiyle her kesimin cesaretlendirilmesi hepimizin görevi olmalıdır.

Dr. M Kamil Erkan

İç Hastalıkları Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir