Temel ilkemiz; bilimsel gelişmeler doğrultusunda, tıbbi etik ilkelerden asla ödün vermeden, hasta ve insan haklarına saygı duyarak, kaliteli sağlık hizmetini sıcak bir aile ortamında sunmaya devam etmektedir.

Özel ESHA Cerrahi Tıp Merkezi olarak üstün hizmet kalitemiz, İleri teknolojik tıbbi donanım ve deneyimli hekim kadromuz ile poliklinikler, cerrahi birimler, ameliyathane, laboratuvar, radyoloji, endoskopi- kolonoskopi ünitesi, diş ünitesi, fizik tedavi ünitesi, gözlem odaları, 24 saat açık olan acil servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Misyonumuz

ESHA Özel Cerrahi Tıp Merkezi olarak uzmanlarımızın sunduğu sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez misyonumuz;

Tıbbi etik ilkelerden asla ödün vermeden,
Hasta ve insan haklarına saygı duyarak,
Kaliteli sağlık hizmetini sıcak bir aile ortamında sunmaktır.
Yenilenmiş çağdaş teknolojik alt yapısı ve profesyonel sağlık kadrosu ile model oluşturmak ve referans gösterilmek, kurumumuzun her bölümünde mükemmeliyet odaklı, en hızlı ve en kaliteli sağlık hizmeti sunmak için yanınızdayız.

Kalite Politikamız

Uluslararası kalite standartlarını esas alarak; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmaktır.

Hasta Hak ve Sorumlulukları

HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI
Hastanemize başvuran her birey; dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedaviyi kabul etmemesi halinde oluşabilecek muhtemel sonuçları ve tedavinin gidişi yönünde anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımız tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve taleplerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

Uzmana Danışın

Alanlarında uzman doktorlarımıza sağlığınız ile ilgili sorularınızı sorabilir, randevu isteğinde bulunabilirsiniz.