İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç hastalıkları branşı; sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanser ve tedavisi, romatizmal, hormonal, allerjik hastalıklar ve yaşlı hasta grubunun sağlığı (geriatri) hastalıkları ile ilgilenir.

Birim itibari ile hastalık açısından allerji-immünoloji, romatoloji, nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji, akciğer hastalıkları, onkoloji, kardiyoloji, endokrinoloji alt branşlarının hepsini farklı branşları ilgilendiren problemler gibi görünebileceğinden, bu hastalıkların daha geniş açıyla ve bu disiplinler göz önünde tutularak nedene özgü değerlendirilmesi çözümün kalıcı olabilmesi sağlanmalıdır.

Hastalığın oluşum nedenlerini kaynak noktası ve problemin nerede olduğunu tanımlamak ve onu tedavi etmek temel amaç olmalıdır. Yoksa bataklığı kurutmadan sivrisineklerden kurtulunamayacağı bilinmelidir.

Hastalık ve tanılardan daha önemli katkı sağlayabilecek diğer bir unsur hastaya empati yapmaktır. Bu alanda İbn-i Sina’nın ‘’Hekimin özverisi hastaya şifa verir’’ sözünün mutlaka akılda bulundurulması gerekir.

ESHA Cerrahi Tıp Merkezi olarak iç hastalıkları açısından yaklaşımımız diğer branşlarımızın temel prensipleri ile aynıdır. Tıbbi alanda bilimsel gelişmeleri sadece takip etmek değil aynı zamanda bilime yön vermek için çalışmalar yapmak, ülkemizi ve komşu coğrafyamızda sık görülen hastalıklara farkındalık kazandırmak, nadir görülen hastalıkları bile gerektiğinde literatüre ve bilimsel dünyayla paylaşarak çözmek, uğrunda bir sağlık neferi gibi çalışmak azminden bir an bile geri kalmamak, uluslararası bir klinik olmanın sorumluluğuyla davranmak, etik ve bilimsel ilklerle her hastamız için, dünyanın en ileri olanaklarıyla kendi ailemizden olan hastalarımıza elimizden geldiğince destek olmaktır.