Laboratuvarımız 7/24 hizmet veren bir ünitedir. Laboratuvarımızda bulunan profesyonel ekibimiz ve ileri düzey analiz cihazlarımız ile hastalarımıza ve klinisyenlerimize hizmet vermekteyiz.

oğu laboratuvarda olduğu gibi, hastanemizde çalışılmayan testler hizmet alımı yoluyla Akredite olmuş Centro laboratuvarı , Burç genetik laboratuvarı ve Patomed patoloji laboratuvarlarında çalışılmaktadır .

Laboratuvarımız, iç kalite kontrol testlerinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Klinik Biyokimya:

Klinik biyokimya, hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve doku örneklerinin moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapıldığı bir bilim dalıdır. Bir başka deyişle tıbba ve klinik incelemelere özgün laboratuvar bilimidir. Klinikte hastalık tanısını koyabilmek için eldeki verilerle biyokimyasal analiz sonuçlarının bir bütünlük içerisinde olması gereklidir. Klinik biyokimyada elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar hastalık tanısına destek, yol gösterici ya da öncü olabilirler. Klinik bulgularla biyokimyasal analiz bulguları birbirlerini tamamlamanın ötesinde bir olay olarak bütünleşmişlerdir. Tek başlarına hastalık tanısında yeterli olamazlar. Klinik biyokimyanın hastalıkların tanısındaki tamamlayıcı rolünün yanı sıra koruyucu hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan da klinik biyokimyasal açıdan incelemeye alınmaları sonucunda elde edilen parametreler ileride ortaya çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

Klinik Mikrobiyoloji:

Klinik mikrobiyoloji, hastalık yapan ve tespit edilmiş olan mikroorganizmalarla ilgilenmektedir. Bu mikroorganizmalar sıklıkla görülen hastalıklarda sık bulunanlar olabileceği gibi, hayvanlardan bulaşan zoonozlar, gıdalardan bulaşanlar ve doğada yaygın olarak bulunarak fırsatçı patojen özellik gösteren mikroorganizmalar olabilir. Klinik Mikrobiyoloji içinde hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birisinin ayrı ayrı düşünülüp incelenmesi gerekir. Klinik Mikrobiyoloji öncelikle bakterileri incelemektedir. Bu incelemede bakterilerin genel özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, epidemiyoloji, korunma, tedavi ve tanımlanması için kullanılan besiyerleri gibi ana başlıklarla bilgi verilmektedir. Kültür, antibiyogram, ve periferik yayma testleri mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.