İleri teknolojik görüntüleme cihazlarının kullanıldığı Radyoloji Bölümü hastalıkların teşhisinde önemli bir adımı oluşturmaktadır.

Ultrasonografi Renkli Doppler

Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle yumuşak dokular ve iç organları görüntülemek amacıyla kullanılır. Doppler Ultrason halk arasında Renkli Ultrason olarak bilinen damarlar içindeki kan akışını ortaya koyan görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi ve Doppler aynı cihazda yapılabilmektedir. Yani Doppler cihazları aynı zamanda Ultrasonografi cihazıdır.

Bu yöntemlerin insan vücudu üzerinde bugüne kadar kanıtlanmış herhangi bir zararlı etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle anne karnındaki bebek (fetus) dahil her yaş grubunda güvenle kullanılabilmektedir.

Ultrasonografi ve renkli Doppler vücudun birçok anatomik bölgesinde uygulanır

Ultrasonografi İncelemeleri

Tüm Abdomen (Batın/Karın) Ultrasonografisi

Üst Abdomen Ultrasonografisi

Pelvik (Alt Karın) Ultrasonografi

Renal ( Böbrek) Ultrasonografi

Transvajinal Ultrasonografi

Skrotal (Testis) Ultrasonografi

Meme Ultrasonografisi,Boyun Ultrasonografisi

Tiroid Ultrasonografisi

Kalça eklemi ultrasonografisi

Sakral-Spinal Ultrasonografi

Yumuşak doku Ultrasonografisi

Obstetrik ( Gebelik) Ultrasonografi

11-13 hafta Obstetrik US

(İkili Test )

17-24 hafta Obstetrik US

(İkinci düzeyObstetrik US )

(Anomali Taraması) yapılabilmektedir.

Renkli Doppler Ultrasonografi

KAROTİS VE VERTEBRAL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

(BOYUN DAMARLARI RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ)

ALT EKSTREMİTE ARTERİYEL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

ÜST EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

ÜST EKSTREMİTE ARTERİYEL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

RENAL ARTER RENKLİ DOOPLER ULRASONOGRAFİ

SKROTAL (TESTİS )RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

PORTAL VEN RENKLİ DOOPLER

TİROİD BEZİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

TRANSVAJİNAL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

MEME RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

KİTLE LEZYONU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

OBSTETRİK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ